Kirjoita lukijallesi hyödyllisesti

Kirjoittaaksesi toimivaa sisältöä eri tarkoituksiin sinun on hyvä muistaa muutamia perusasioita, jotka auttavat sinua tavoittamaan lopputuloksen – kirjoituksen, joka tekee tehtävänsä.Kirjoittamisen lähtökohtana on aina tiedon välittäminen. Hyvä teksti onnistuu siinä tarkoituksensa mukaisesti. Viestinviejänä toimii tekstin muoto. Osaava kirjoittaja suuntaa tekstin kohdeyleisölle valitsemalla kohdeyleisöön vetoavan lajityypin:

  • Fiktio jättää tilaa lukijan ja kuulijan omalle tulkinnalle.
  • Markkinointiviestinnässä muotoilulla pyritään huomion herättämisen lisäksi ohjaamaan kohdeyleisön ajattelua ja toimintaa. Markkinointiviestintää ovat myös viralliset tiedotteet yhtiöiltä ja poliittisilta tahoilta, joiden tiedottajat toisinaan käyttävät eräänlaista ”vihreän pesun” mallia muotoilemalla kritiikkiä herättävät lausunnot positiivisia puolia korostaen ja haittapuolia vähätellen. Tällainen viestintä kääntyy joissain tapauksissa käyttäjäänsä vastaan antamansa vaikutelman vuoksi.
  • Asiateksteissä kuten artikkeleissa kirjoittaja korostaa tekstin viestiä erilaisin näkökulmin ja lähestymistavoin. Viestin on silti oltava selkeä. Kaiken asiatekstin on oltava ymmärrettävissä yksiselitteisesti niin, ettei lukijalla ole tilaisuutta käsittää ilmaistua asiaa väärin.

Huolimattomuus, kielellisen ilmaisun köyhyys, huono kielioppi ja käsitteiden heikko hallinta vääristävät tekstiä. Koska sisältöä tuotetaan jatkuvasti nopeassa tahdissa etenkin sähköiseen mediaan, kielen laatu kärsii yleisellä tasolla. Suomen virtuaalikeskuksen osahankkeena julkaistu Kirjoittajan ABC-sivusto voi olla hyödyllinen lähde yksittäisille kirjoittajille viitoittamaan oikeaoppisen kirjoittamisen tietä.Tekstin tuottaminen on samanlaista julkaisumuodosta riippumatta. Kirjoittamiseen prosessina tai tekstin perussisältöön ei vaikuta juurikaan se, julkaistaanko teksti painetussa vai sähköisessä muodossa tai henkilökohtaisessa blogissa tai yrityksen nettisivuilla. Verkkojulkaisuihin sovelletaan kuitenkin yleisesti hakukoneoptimointia, jolla pyritään saamaan näkyvyyttä hakukoneissa. Avainsanojen toistaminen tekstissä saattaa auttaa hakukoneoptimoinnin kannalta, mutta tekstin pitäisi aina tarjota lukijalleen myös tietoa, ideoita, ajatuksia tai jopa viihdettä. Parhaassa tapauksessa tekstissä yhdistyy useita hyviä puolia, joista ratkaisevasti tärkein on tekstin hyödyllisyys lukijansa kannalta.On myös tärkeää, että tekstiin ei ole sisälletty liikaa tarpeettomia faktoja; varsinkin internetissä lukijan mielenkiinnon ylläpitäminen on tärkeää. Esimerkiksi kasinosivustojen slots-pelien arvostelut ovat usein hyviä lyhyitä tietopaketteja, joihin on sisälletty vain olennainen tieto, jonka pelaaja tarvitsee pelin aloittamiseen.Joskus teksti on helpointa tilata ulkopuoliselta sisällöntuottajalta, jotka ovat tiettyjen aiheiden asiantuntijoita. Teksti on silloin yleensä asiantuntevasti hakukoneoptimoitua, ja siinä käytetään avainsanoja, joita esimerkiksi kasinopelaamiseen liittyvissä teksteissä voisivat olla vaikka slotit, englanniksi slots.

Mrs. Amira Maggio Sr.